Työssäoppiminen


Amiksessa opiskelemisen juju on siinä, että ammattitaito hankitaan teoriaa ja käytäntöä yhdistäen. Välillä opiskellaan oppilaitoksessa tai sen työsaleissa, välillä ollaan oikealla työpaikalla uutta oppimassa ja alan töitä harjoittelemassa.

Amis valmistaa ihan oikeasti työelämään, sillä ammatilliseen perustutkintoon kuuluu vähintään puoli vuotta (20 opintoviikkoa) työssäoppimista. Se voi jakaantua useaan jaksoon, jotka suoritetaan joko samalla työpaikalla tai eri työpaikoilla erityyppisiä työtehtäviä tehden.

Usko tai älä, työssäoppimisjaksolla valkenee monta sellaista seikkaa tulevasta työstä, joita ei koulussa olisi mahdollista oppia. Jakso on hyvä mahdollisuus osoittaa kykynsä ja innostuksensa, ahmia ammattiosaamista ja parantaa mahdollisuuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen.

Työssäoppiminen ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin työnteko, vaan se on ohjattua opiskelua työpaikalla. Työssäoppijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma jaksoa varten, jotta jaksosta on mahdollista saada kaikki irti. Työssäoppija ei ole työntekijä vaan opiskelija, eikä siksi työsuhteessakaan. Huomaathan, että työssäoppimisajalta ei saa palkkaa vaan opintotukea, koska jakso on osa opintoja.

Oppilaitos ja työpaikka tekevät kirjallisen sopimuksen, jolla varmistetaan se, että käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetään sopivaa koulutusta ja ohjausta. Sopimuksessa määritellään kaikkien osapuolten vastuut ja tehtävät. Työssäoppijana et siis ole työntekijä, vaan opiskelija.

Työssäoppimisen idea on, että

1. opit työelämän pelisäännöt
2. pääset syventämään osaamistasi tietyllä opetussuunnitelman mukaisella oppialueella
3. saat mahdollisuuden näyttää osaamistasi ja työllistyä koulutuksen jälkeen
4. oppilaitosten opettajat ja työnantajien yhteyshenkilöt lähentyvät, ja yhteistyö koulun ja työpaikkojen välillä tiivistyy.

Työpaikka ja oppilaitos suunnittelevat

Työssäoppimisen suunnitteluun osallistuvat sekä työpaikka että oppilaitos. Päärooleja tässä näyttelevät vastuullinen työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja.

Opetussuunnitelman ja opintojen etenemisen perusteella ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja päättelevät, mihin työtehtäviin jaksolle lähtevällä opiskelijalla on taidot ja kyvyt.

Työpaikkaohjaaja

Yrityksen tai työpaikan, johon opiskelija on menossa suorittamaan jaksoaan, on nimettävä työpaikkaohjaaja. Työssäoppimisaika on ainutlaatuista, joten ohjaaja on opiskelijalle tärkeä henkilö. Hän on alansa ammattilainen ja motivoitunut koulutustehtävään. Oppilaitokset järjestävät usein työpaikkaohjaajille koulutusta.

Opettaja seuraa työssäoppimisjaksoa

Työssäoppijana et jää oman onnesi nojaan. Opettaja on aina tarpeen tullen tavoitettavissa, ja hän myös vierailee työpaikalla. Opettaja osallistuu työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnitteluun sekä arviointi- ja palautekeskusteluihin.

Alla olevien haastattelujen kautta pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Haastattelut ovat vain makupaloja ja poimintoja - erilaisia uratarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin.

 

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Toteutus: Skills Finland & julkaisujärjestelmä Base C6