Työsopimus kannattaa tehdä

Jo ensimmäisessä työpaikassa kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, josta selviävät esimerkiksi työtehtävät, työaika, palkka ja työsuhteen kesto.

Tarkastaja Maija Rinta-Hoiska Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta pitää ehdottoman tärkeänä, että nuori solmii työsopimuksen kirjallisena ja että siinä sovitaan keskeisimmistä asioista.

– En usko, että nuori saa sopimusta pyytämällä hankalan työntekijän maineen. Useimmat työnantajat haluavat noudattaa lakia, vakuuttaa Rinta-Hoiska.

Jos työsopimus jää tekemättä kirjallisesti, on riitatilanteissa hankala osoittaa, mitä asiasta on sovittu.

– Esimerkiksi palkka saattaa nuoren yllätykseksi olla pienempi, mitä suullisesti on sovittu tai arkityö jatkuukin viikonloppuina. Ongelma syntyy, jos nuori ei haluakaan tehdä työtä lauantaina, vaikka työnantaja näin edellyttää.

Työsopimukseen olisi hyvä saada mukaan ainakin työtehtävät ja työaika, palkka ja työsuhteen kesto sekä sovellettava työehtosopimus ja mahdollinen määräaikaisuuden peruste.

– Suosittelen kirjallista työsopimusta, vaikka suullinen on tietysti ihan yhtä sitova. Kirjallisesti tehtyyn sopimukseen on kuitenkin helpompi vedota. Olisi hyvä, että kirjallinen sopimus tehdään jo nuoren ensimmäisessä työpaikassa. Näin tulee varmistettua se, että kaikki olennaiset asiat on sovittu.

Koeaika sopimuksessa

Työsopimuksessa on usein mukana koeajasta sopiminen. Koeaika voi olla korkeintaan neljä kuukautta, ja jos työsuhde kestää alle kahdeksan kuukautta, niin maksimissaan puolet siitä.

– Koeajalla katsotaan molemmin puolin, vastaako tilanne etukäteisodotuksia. Työntekijä voi miettiä, viihtyykö hän työssään ja työnantaja taas voi seurata työntekijän soveltuvuutta ja menestystä työssään. Koeaikana työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.

– Koeajallakaan työsopimusta ei saa purkaa esimerkiksi syrjivällä perusteella.

Rinta-Hoiska muistuttaa, että koeajasta sovitaan työsopimuksessa. Jos siitä ei ole sovittu, koeaikaehtoa ei ole olemassa esimerkiksi sen perusteella, että se olisi yrityksen yleinen käytäntö.

Pyydä palkkalaskelma

Jokaisen palkanmaksun yhteydessä tulee saada palkkalaskelma. Siitä käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

– Juuri palkkalaskelmasta työntekijä voi todeta, että on saanut sen verran palkkaa, mistä on sovittu.

Työsopimuksessa sovitaan myös, pitääkö nuori esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen aikana kertyneet vuosilomapäivät palkallisena vapaana vai korvataanko ne hänelle rahalla työsuhteen päätyttyä.

Työtodistus on tärkeä

Nuoren työntekijän tulee olla itse aktiivinen siinä, että saa kaikista työpaikoista myös työtodistuksen. Työtodistus tulee saada, jos sitä pyytää. Työtodistus voi olla laaja tai suppeampi. Työntekijällä on oikeus saada työtodistus siinä laajuudessa kuin sen haluaa. Perusmuotoisessa työtodistuksessa on vain työsuhteen kesto ja työtehtävät. Laajemmassa työtodistuksessa voi tämän lisäksi olla työsuhteen päättymisen syy ja arvio työtaidosta ja käytöksestä.

– Jos työtodistusta ei pyynnöistä huolimatta lähetetä, voi asiassa ottaa yhteyttä paikalliseen työsuojeluviranomaiseen, kertoo Maija Rinta-Hoiska.

On mukava aloittaa uudessa työssä, kun työsopimus on taskussa ja asiat sovittuina. Ensimmäisen työsopimuksen jälkeen on helppo tehdä se myös jatkossa tulevissa työpaikoissa.

 

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Toteutus: Skills Finland & julkaisujärjestelmä Base C6