Ammatillinen koulutus antoi eväät kohdata työelämän haasteet

Yläasteen jälkeen tehtävät valinnat eivät aina ole helppoja tai itsestään selviä. Riihimäkeläinen Eemi Saloranta tunnisti itsessään vahvan halun tehdä töitä käsillään. Lisäksi hän halusi kouluttautua alalle, joka tarjoaisi tarpeeksi haasteellisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä antaisi opintojen jälkeenkin mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoa.


Omien toiveiden, taipumusten ja koulutustarjonnan Eemi Saloranta näki parhaiten yhdistyvän kone- ja metallialan perustutkinnossa. Tutkintonimike muuttuu elokuun alusta vuonna 2017 kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnoksi.


Eemi valmistui vuonna 2013 koneistajaksi Hyrian Riihimäen yksiköstä. Koneistaja valmistaa työssään tuotteita ja työvälineitä sekä käsikäyttöisillä koneilla että tietokoneohjatuilla CNC-koneilla.


– Koneistajan työ vaatii tarkkuutta ja sopii henkilöille, jotka ovat riittävän kärsivällisiä ja rauhallisia, Eemi kertoo työn vaatimista ominaisuuksista.


Metallialan ammattitarjonta on laaja, mutta jo työelämässä oleva Eemi sanoo ammatillisen koulutuksen antaneen hyvän valmiuden kohdata työelämän haasteet. Hänen oma työelämään sijoittumisensa sujui mutkitta.


Eemi oli opintojen aikana vuoden ajan laajennetussa työharjoittelussa ja myös kesätöissä riihimäkeläisessä Sabriscan Oy:ssä.


Harjoittelu yrityksessä ja siellä saatu koulutus palvelivat hyvin työelämään sijoittumista, sillä sama yritys palkkasi Eemin tämän valmistumisen ja armeijan suorittamisen jälkeen vakituiseen työhön.

 

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Toteutus: Skills Finland & julkaisujärjestelmä Base C6