Monta polkua omaan ammattiin

Ammattiin voi valmistua joustavasti, ja oman opintopolun suunnitteluun saa apua. Alona opiskeli hiusalaa ammatti-instituutissa, Jade opiskelee kahta tutkintoa, Matti valmistuu koneasentajaksi oppisopimuksen kautta ja Pinja sai VALMAssa lisäaikaa miettiä omaa unelma-ammattiaan.

Alona Jershova: ”Hiusalan opiskelu on kiinnostavaa ”

Alona Jershova halusi joko kokiksi tai parturi-kampaajaksi. Hän valitsi hiusalan opinnot Turun ammatti-instituutissa ja valmistui keväällä 2019 parturi-kampaajaksi.

– Kauneudenhoitoala on minun juttuni. Kampausten tekemisestä tykkään erityisesti, ja on hienoa, kun voi leikata asiakkaalle ihan uuden hiusmallin. Olen sosiaalinen ja haluan tehdä töitä ihmisten kanssa.

Alonan opintopolku on muotoutunut hänen toiveidensa mukaiseksi, ja hän on osallistunut paljon koulussa annettuun opetukseen. Teoriatunneilla on opiskeltu muun muassa leikkaustekniikoita, kampausten tekemistä, värjäystä ja permanenttien tekemistä. Alona on osallistunut ammattitaidon SM-kilpailuun Taitajaan ja on voinut yhdistää opintoihin kilpailuihin treenaamista.

– Ammattiaineet suoritin heti, koska oman alan opiskelu on kiinnostavaa. Kaikki opinnot pitää kuitenkin suorittaa, jotta valmistuu. Ammattiopistossa on hyvä, kun voi yhdistää teorian ja käytännön opiskelun eikä tarvitse koko ajan lukea. Alona on tehnyt paljon alan töitä opiskelun ohessa. Kolmantena opiskeluvuotena hän aloitti sopimusyrittäjänä loimaalaisessa kampaamossa, jossa oli ollut aiemmin opiskelemassa työpaikalla.

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa Alonaa, ja hän kertoo saaneensa paljon tietoa ja apua omalta ohjaajaltaan työpaikalla.

Jade Salminen: ”Tutkinnosta myös ammatti”

Jade Salminen halusi suorittaa ylioppilastutkinnon ja valmistua ammattiin samalla kertaa. Nyt hän opiskelee Helsingissä Perho Liiketalousopistossa liiketoiminnan perustutkintoa ja kirjoittaa ylioppilaaksi keväällä 2020.

– Kahden tutkinnon opiskelu on vaativaa, ja päivät ovat aika pitkiä. Minulle on tärkeää, että voin valmistua kolmessa vuodessa merkonomiksi ja ylioppilaaksi. Tutkinnot voi jaksottaa myös neljään vuoteen, jolloin tahti on rauhallisempi. Parasta on se, että saan ammatin ja saan lisäaikaa miettiä, lähdenkö jatkamaan opintoja vai menenkö suoraan töihin. Lukio-opinnoista on ollut apua myös työssäoppimispaikan saamisessa.

Jade on opinnoissaan suuntautunut visuaaliseen myyntityöhön ja markkinointiin. Talousasiat tulee myös osata, koska siitä on apua, jos perustaa oman yrityksen. Kielten osaaminen on palvelualalla keskeistä. Perhossa hän on opiskellut ammattisanastoa, ja lukiossa kielitaito täydentyy laajemmin.

Jade on ollut työssäoppimassa hääpukuliikkeessä ja liikenneaseman kahvilassa ja myymälässä, josta hän sai töitä työpaikalla opiskelun jälkeen. Jaden mielestä merkonomiopinnot valmistavat moneen työhön ja alaan, joten merkonomit työllistyvät hyvin.

Perhossa opintopolku on suunniteltu yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan ja opettajien kanssa. Myös vanhemmat ovat olleet tiiviisti tekemisissä oppilaitoksen kanssa. Lisäksi opintoja ja niiden järjestystä on mietitty muiden opiskelijoiden kanssa yhteistyössä.

Matti Reinikainen: ”Tartuin oppisopimukseen”

Matti Reinikainen opiskelee koneasentajaksi oppisopimuksella Savonlinnan ammattiopistossa SamiEDUssa. Opintopolku oli jo yläasteella selvä: koneiden pariin oli päästävä puuhaamaan.

Oppisopimukseen Matti törmäsi tutun yrittäjän kautta.

– Tartuin heti tilaisuuteen, kun kuulin oppisopimuskoulutuksesta. Opinnot sujuvat näin mukavasti, kun hommia pääsee tekemään käytännössä. Töitä riittää laidasta laitaan, ja tästä saa palkkaakin.

Matista oppisopimuskoulutuksen hyviä puolia on, että opintojen ohella voi käydä palkkatöissä ja aikaa jää vielä harrastamiseenkin. Koulussa pääsee syventämään osaamista teorialla, ja lisäksi näkee kavereitakin. Opiskelu on ohjattua, mutta itsenäistä.

– Suosittelen oppisopimuskoulutusta oma-aloitteisille ja luoville opiskelijoille. Itse tekemällä oppii parhaiten.

Työpaikallaan Matti huoltaa pienkoneita ja veneitä. Yksin ei ole tarvinnut jäädä, koska työpaikkaohjaaja näyttää miten hommat hoituvat. Kun työskentely alkaa sujua, saa toimia itsenäisemmin.

– Työt tuntuvat sopivan haastavilta, ja teoriapohjasta on hyötyä työpaikalla. Opinnot ja työt tukevat myös moottorikelkkailuun liittyvää snowcross-harrastustani. Viikonloput kilpailen kelkoilla ja viikolla rassaan niitä kilpakuntoon. Mielenkiintoa mekaniikan huoltoon riittää työn lisäksi vielä omalla tallilla. On hienoa, että opinnot tukevat harrastustani. Oppisopimusopiskelu on myös joustavaa, joten voin panostaa harrastukseeni.

Pinja Piisilä: ”VALMA vahvisti alan valintaa”

Pinja Piisilä opiskelee Lapin koulutuskeskus Redussa lähihoitajaksi. Oma polku sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon löytyi VALMAn kautta.

– Mietin jo ysillä, että lähihoitajan ammatti voisi sopia minulle. Pääsin opiskelemaankin alaa, mutta sitten mietimme äidin ja opon kanssa, että VALMAssa voisin vielä vahvistaa ajatuksiani, koska ala on raskas ja työ vaativaa. Minun piti opintoja varten muuttaa pois kotoa Sallasta pitkien välimatkojen takia.

Pinja on tyytyväinen, että valitsi VALMAn. Hän tutustui vuoden aikana neljään eri työpaikkaan. Esimerkiksi kampaamojakson aikana varmistui, ettei hän halua kampaajaksi. Lähihoitajan ammatti ja sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala alkoivat kiinnostaa yhä enemmän. Hän aloitti lähihoitajaopinnot syksyllä 2018.

– Opiskelimme VALMAssa perustutkintoon liittyviä oppiaineita, jotka voin lukea hyödyksi nyt lähihoitajaopinnoissa. Suosittelen VALMAa kaikille, jotka ovat epävarmoja tulevasta alastaan. Siellä saa aikaa kasvaa ja kehittyä.

Pinjan opintopolkua on rakennettu yhdessä vanhempien, opettajien, opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Suunnitelmat ovat myös tarvittaessa muuttuneet. Nyt Pinja on aikatauluttanut valmistumisen kolmen vuoden mukaan. Vuoden vaihteessa varmistuu, pääseekö hän opiskelemaan haluamalleen osaamisalalle. Pinjalla ovat suunnitelmissa myös jatko-opinnot esimerkiksi ensihoidossa.

Lisätietoja

 

Hius- ja kaunedenhoitoalan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologit tekevät asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastavat heitä ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaajilla ja partureilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla sekä toteuttaa kampauksia sekä partakäsittelyjä.

KAMPAAJA
-Kampaajatyön osaamisala

KOSMETIIKKANEUVOJA
-Hius- ja kauneushoidon neuvonnan osaamisala

KOSMETOLOGI
-Ihonhoidon osaamisala

PARTURI
-Parturityön osaamisala

Haluatko tietää lisää hius- ja kauneudenhoidonalan koulutuksesta? Lue lisää ePerusteet palvelusta!

 

Lisätietoja

 

Liiketoiminnan perustutkinto

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta: asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu; kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen ja finanssipalvelut sekä
asiakkuuksien hoitaminen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

MERKONOMI

Haluatko oppia lisää liiketoiminnan opetuksesta? Lue lisää ePerusteet palvelusta!

 

Lisätietoja

 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan teollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri ja yli puolet tuotannosta menee vientiin. Koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito ovat alan ammatillisia perustaitoja. Alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

KONEAUTOMAATIOASENTAJA, KONEASENTAJA
Asennuksen ja automaationosaamisala

KONEISTAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

LEVYSEPPÄHITSAAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

MUOVI- JA KUMITUOTEVALMISTAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

Haluatko tietää lisää kone- ja tuotantotekniikan opetuksesta? Lue lisää ePerusteet palvelusta!

 

Lisätietoja

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

LÄHIHOITAJA

-Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
-Jalkojenhoidon osaamisala
-Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
-Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
-Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
-Suunhoidon osaamisala
-Vammaistyön osaamisala

PERUSTASON ENSIHOITAJA
-Perustason ensihoidon osaamisala

Haluatko tietää lisää sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta? Lue lisää ePerusteet palvelusta!

 

 

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Toteutus: Skills Finland & julkaisujärjestelmä Base C6