Merkonomiopinnoista vauhtia jatko-opintoihin

Halime Durmishi opiskelee toista vuotta merkonomiksi Perho Liiketalousopistossa. Ammattitaitoisen asiakaspalvelijan haaveissa siintää ura poliisina.

Halime kiinnostui merkonomiopinnoista ammatilliseen koulutukseen valmentavien opintojen aikana. Hän nappasi VALMA-opintoihin kuuluvan työharjoittelun kautta vakituisen työpaikan Jack & Jones -vaatekaupasta, joten liiketoiminnan perustutkintoon hakeutuminen tuntui luontevalta valinnalta.

– Koen olevani hyvä asiakaspalvelussa, ja työskentelen mielelläni ihmisten kanssa. Siksi ajattelin, että merkonomiksi opiskelu olisi hyvä vaihtoehto minulle. Asiakaspalveluosaamista voi hyödyntää niin monissa eri ammateissa.

Ammattiin opiskelu on Halimen mielestä helppoa ja mukavaa, kun siihen muistaa varata tarpeeksi aikaa. Opettajilta saa myös tukea aina kun tarvitsee. Nyt Halime on etsimässä työssäoppimispaikkaa toimistoista kirjanpidon opintoja varten.

– Työpaikalla opiskelu on yksi parhaista asioista opinnoissa. Sen aikana saa tutustua työelämään ja näkee, millaista työ on käytännössä. Haastavinta opinnoissa ovat olleet kirjanpidon kurssit. Vaikka olen asunut neljä vuotta Suomessa ja osaan kielen, kirjanpitoon liittyvät termit ovat välillä vaikeita. Onneksi aina löytyy opettaja tai opiskelukaveri, joka osaa rauhassa selittää hankalat sanat.

Halime on jatkanut töitä vaateliikkeessä merkonomiopintojen ohella iltaisin ja viikonloppuisin. Kokemusta myyntityöstä on kertynyt kahden vuoden ajalta. Vaihtelua työhön tuovat vuorot myös muissa ketjun pääkaupunkiseudun liikkeissä.

– Viime vuonna sain hyväksiluettua opintojen työssäoppimisjakson vaatekauppatyöskentelyn avulla. Työstä on ollut muutenkin paljon hyötyä opinnoissa. Ensimmäisenä opiskeluvuotena merkonomiopintoihin sisältyi paljon myynnin ja asiakaspalvelun kursseja. Huomasin, että osasin paljon asioita valmiiksi.

Vastaavasti opinnoista on ollut hyötyä työssä. Asiakaspalvelukurssit ovat syventäneet osaamista ja tuoneet työhön ammattimaisuutta ja varmuutta.

– Opiskelun ja töiden yhdistäminen ei ole liian rankkaa, kun töitä tekee sopivasti. Ne tukevat hyvin toisiaan. Tykkään työstäni todella paljon. Haluan kuitenkin kehittyä koko ajan eteenpäin ja kouluttautua vielä lisää.

Halime on suunnitellut valmistuvansa puoli vuotta etuajassa, jotta voi hakeutua poliisiopintoihin niin pian kuin mahdollista. Valmistumista nopeuttavat kurssien suorittaminen kesällä sekä aktiivinen osallistuminen opiskelijakunnan toimintaan.

– Opiskelijakuntatoiminta kerryttää osaamispisteitä. Olen osallistunut muun muassa koulun logolla varustettujen hupparien ja kangaskassien tilaamiseen ja myyntiin sekä tapahtumien kuten opiskelijoiden hyvinvointipäivän järjestämiseen.

Halimen mielestä merkonomiopinnot tarjoavat hyvän pohjan poliisin ammatille.

– Poliisin pitää olla helposti lähestyttävä ja ihmisläheinen. Poliisin työssä asiakaspalvelutaidot ovat kultaa, ja niissä oppii merkonomikoulutuksen aikana rautaiseksi ammattilaiseksi.

Lisätietoja

 

Liiketoiminnan perustutkinto

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta: asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu; kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen ja finanssipalvelut sekä
asiakkuuksien hoitaminen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

MERKONOMI

Haluatko oppia lisää liiketoiminnan opetuksesta? Lue lisää ePerusteet palvelusta!

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Toteutus: Skills Finland & julkaisujärjestelmä Base C6