Banners

Om du vill länka MittYrke.fi till din organisations webbplats kan du använda våra banners nedan.

  1. Klicka på den bild du valt med höger musknapp.
  2. Välj Spara bild som.
  3. Lägg ut bilden på din webbplats och länka den till adressen MittYrke.fi.
   

 

 

 

 

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6