Examina och yrken

Man lär sig genom att göra! När du studerar i en yrkesläroanstalt får du använda både huvud och händer, för studierna är mycket praktiskt inriktade. Studier som leder till en yrkesexamen ger dig naturligtvis ett examensbetyg, men framförallt rejält med yrkeskunnande, som är till glädje och nytta i arbetslivet.

Visste du att man i en yrkesläroanstal inte bara får ett visst yrke, utan att man efter avslutade studier kan få många olika typer av jobb?

Det finns åtta olika utbildningsområden inom yrkesutbildningen, över 50 examina och över 100 olika utbildningsprogram! Olika läroanstalter erbjuder olika utbildningsområden och examina: mer sällsynta utbildningsområden erbjuds endast i några läroanstalter, de vanligaste erbjuds i tiotals läroanstalter på olika orter i landet. Det är bäst att du noga tar reda på vilka möjligheter olika läroanstalter erbjuder, eftersom du vid planeringen av studierna kan skapa en egen studieväg genom att beakta dina förmågor och de alternativ som skolorna erbjuder. Detta ökar chansen för att dina studier blir givande.

Visste du förresten att man i yrkesläroanstalterna mäter de använda timmarna i studieveckor? En grundläggande yrkesexamen omfattar 120 poäng, vilket innebär att studierna normalt tar tre år.

I yrkesläroanstalterna studerar man för arbetslivet och i arbetslivet. En grundexamen kan du avlägga på det traditionella sättet genom studier, men även då ingår minst ett halvt års (20 studieveckor) lärande genom praktiskt arbete på arbetsplatser inom branschen.

En grundexamen kan du också avlägga genom läroavtal. Då får du genomföra en betydligt större andel av studierna på en arbetsplats genom att utföra de arbeten som ingår i branschen. Det kunnande och den yrkesskicklighet som du skaffat dig under läroavtalstiden visar du vid examenstillfällen, som också ordnas på arbetsplatsen.

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa

 

 

Hur söker jag?

 

Grundläggande yrkesutbildning
Sök på nätet via den gemensamma ansökan Studieval.fi
Studieval.fi

 

Vart ska jag söka?

 

Studieinfo - Sök läroanstalt
Skolornas utbud varierar. Kolla vilka examina man kan avlägga i de skolor du är intresserad av. På webbplatsen Studieinfo hittar du läroanstalternas utbildningsutbud och kontaktinformation.
Läroavtalsutbildning
Är du intresserad av att studera genom läroavtal? På Utbildningsstyrelsens webbplats får du veta allt du behöver veta.

 

Ungdomsgaranti

 

www.ungdomsgaranti.fi
Vad är det här? Regeringen lovar en arbetsplats eller en studieplats till alla unga under 25 år.

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6