Yrken A-Ö

Det är omöjligt att räkna upp alla yrken i hela världen, och det finns ingen heltäckande lista över olika yrkesbeteckningar.

Största delen av utbildningsprogrammen inom yrkesutbildningen leder dock till en grundexamen med en examensbenämning, exempelvis laborant eller elmontör. Examensbenämningen ger information om det yrke som examen och utbildningsprogrammet leder till.

Nedan finns de länkar och artiklar som publicerats på denna webbplats uppdelade utifrån yrke. De är exempel och smakprov på vilken typ av arbetsuppgifter som kan finnas.

 

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6