Fortsatta studier

Skolan är slut, jippie! Men lärandet tar inte slut när du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Du lär dig genom hela livet. En grundexamen öppnar jättemånga möjligheter att utveckla ditt kunnande och studera vidare.

När du har avlagt en grundexamen kan du fördjupa och utvidga ditt kunnande genom att i en yrkesläroanstalt avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen. Det finns totalt över 300 yrkes- och specialyrkesexamina. Dessa är fristående examina som avläggs genom att man visar sitt yrkeskunnande vid examenstillfällen. Det är alltså inte nödvändigt att studera mer för att få en fristående examen, men många av dem som avlägger en yrkes- eller specialyrkesexamen förbättrar först sina färdigheter i förberedande utbildning, som i genomsnitt tar cirka 1–1,5 år. När man vill avlägga en yrkes- eller specialyrkesexamen kontaktar man en läroanstalt direkt.

Visste du att efter att du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen kan du söka till en yrkeshögskola eller till ett universitet för att studera vad som helst? Detta kallas allmän behörighet för fortsatta studier. I sista hand är det dock högskolorna själva som beslutar vem de antar, det vill säga vem som slutligen får en studieplats. Yrkeshögskolorna och universiteten antar vanligen de studerande via inträdesprov.

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

 

Hur söker jag?

 

Yrkes- och specialyrkesexamina
Kontakta läroanstalten, arbets- och näringsbyrån eller din läroavtalsplats.

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6