I yrkesläroanstalter

I yrkesläroanstalter är studierna mångformade och skiljer sig mycket från studierna i grundskolan. Största delen av lärandet sker genom att göra och experimentera, och ofta även utanför läroanstalten. De studerandes målsättning är att få ett riktigt yrke och en arbetsplats, vilket också innebär att studierna får en annan karaktär.

I en yrkesläroanstalt är siktet inställt på jobb, så under hela studietiden har de studerande kontakt med arbetslivet. Oberoende av vad du studerar så tillbringar du åtminstone ett halvt år (20 studieveckor) av din studietid på en arbetsplats, där du genomför inlärning i arbetet. Dessutom kan du visa vad du har lärt dig genom att utföra yrkesprov, som också genomförs på arbetsplatser.

Yrkesläroanstalterna är inte skolor i traditionell mening, eftersom studierna i hög grad består av att man övar arbetsuppgifterna inom branschen. Därför är till exempel arbetssalarna och arbetsplatserna utformade med tanke på arbetslivet. I vissa läroanstalter finns det exempelvis en skönhetssalong där de studerande ger riktiga kunder behandlingar och i vissa kan de som studerar inom cateringbranschen få slipa sina färdigheter genom att ordna evenemang i skolan. Be studiehandledaren ordna så att du får bekanta dig med läroanstalterna i näromgivningen!

Varje elev är en individ, så i yrkesläroanstalterna tas också hänsyn till behoven hos varje elev. De studerande får stöd i sitt lärande genom att det skräddarsys individuella utbildningsvägar för dem. Det är särskilt viktigt att individuella utbildningsvägar stakas ut för specialstuderande, invandrare, idrottare och särskilt begåvade.

Tycker du om att ordna och organisera? I studerandeorganisationen kan du påverka verksamheten i din skola. Studerandeorganisationerna erbjuder också goda möjligheter till aktiviteter, och i verksamheten får du bekanta dig med andra aktiva studerande.

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

Föregående 1 2 3 Nästa
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6