Yrkesprov

När du har läst om studierna i yrkesläroanstalter har du kanske stött på orden ”yrkesprov” och ”fristående examen”. Yrkesproven och examenstillfällena i de fristående examina är utmärkta exempel på den praktiska inriktningen i yrkesläroanstalterna: de genomförs ofta på arbetsplatser och de berör alla studerande i yrkesläroanstalterna och alla som avlägger en yrkesexamen.

Med en fristående examen avses en sådan yrkesexamen som avläggs helt genom ”yrkesprov”, det vill säga så att man vid ett examenstillfälle visar sitt kunnande.

Yrkesproven utgör en del av den grundläggande yrkesutbildningen och bedömningen av de studerandes kunnande. De är arbetssituationer eller arbetsprocesser där de studerande bokstavligen visar hur väl de har lärt sig det som krävs, det vill säga uppnått en sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet och som är nödvändig för att man ska klara sig där. Över yrkesproven får de studerande ett betyg, som utgör en del av det egentliga examensbetyget.

Yrkesproven planeras tillsammans med representanter för arbetslivet, eftersom dessa har den senaste kunskapen om vilken typ av kunnande som krävs i arbetet inom branschen. I bedömningen av yrkesproven deltar inte bara en lärare och en representant för arbetslivet utan också den studerande själv.

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

 

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6