Aleksi studerar säkerhetsbranschen och reser på utbyte till Slovenien

Aleksi Lepistö, 18 år, studerar för första året på grundexamen inom säkerhetsbranschen vid Oulun seudun ammattiopisto OSAO:s verksamhetsställe i Liminga. Aleksi berättar att under de första 1,5 åren studerar man säkerhetsbranschen grunder samt bekantar sig med specialiseringsalternativen inom branschen, vilka är bevakningsverksamhet, räddningsverksamhet samt säkerhetstekniskverksamhet.

Hur valde du din bransch? Vilka faktorer påverkade beslutet?

Jag valde säkerhetsbranschen, eftersom jag länge funderat på att söka till polisskolan efter att jag gjort klart andra stadiets utbildning. När jag fick höra om denna skola av min studiehandledare verkade det vara ett utmärkt alternativ för att ge en grund för säkerhetsbranschen och polisskolan.

Mitt andra alternativ var gymnasiet, men eftersom jag studera på ett mera praktiskt sätt beslöt jag mig att söka hit. Eftersom jag haft stark skolframgång ville jag även fortsätta med de ”allmänbildande” studierna, så jag beslöt mig för att avlägga en dubbelexamen vid sidan av yrkesutbildningsstudierna. På detta sätt tror jag att jag har ännu starkare utgångspunkter med tanke på de fortsatta studierna, även ifall mina planer angående mitt framtida yrkesval ändras.

Har studerandet motsvarat dina förväntningar eller har det kommit överraskningar?

Före jag kom till skolan, tänkte jag att studierna skulle innehålla mycket motion och praktiska studier. Mängden teoretiska studier kom som en överraskning, men å andra sidan har teoretiska studierna aldrig varit ett problem. Jag tänkte att det är viktigt att ha en andra stadiets utbildning, och att det är en bra grund till mina fortsatta studier.

Hur sen en typisk arbetsdag ut?

En typisk studiedag börjar 8.30 på morgonen och tar slut runt två på eftermiddagen. Studierna genomförs generellt som självstudier. I skolan har varje elev en dator vid vilken de arbetar, söker information och gör uppgifter i sin egen takt. Lärarna går runt och hjälper alltid när det behövs, ibland tittar vi på någon större uppgift tillsammans i grupp.

Varje grupp har i genomsnitt två timmar motion per vecka, då man kommer loss från datorn och får friska upp tankarna. Motionslektionernas innehåll varierar beroende på elevernas önskemål. Under gymnasieperioden räcker mina dagar alltid till ca. fem på eftermiddagen, men det är inte ett problem när man är motiverad. Jag avlägger fyra ämnen i gymnasiet men planerar på att plocka ett ämne till före jag skriver studenten.

Myndighetsmodulens undervisning påverkar i en viss mån mina gymnasiestudier, eftersom lektionerna har närvaroplikt. Då deltar jag mera på aftongymnasiets lektioner.

Vad har du lärt förutom det som relaterar till din egen bransch?

Det första jag kommer på är att man inte får saker lättvindigt, utan att man verkligen måste jobba och offra för sina drömmar och mål. Jag har fått höra att jag drömmer för stort, men sådana kommentarer har bara motiverat mig mera och gett mig viljan att jobba hårdare för att göra mina drömmar verkliga.
I hurudana arbetsplatser har du genomfört din inlärning i arbetet?
Jag har inte gjort någon egentlig inlärning i arbetet eller visningar, men i vissa uppgifter hör det att man genomför någon praktisk aspekt som genomförs i någon riktig miljö som i en butik eller en skola. Idén är att eleverna får se det de studerat i teorin fungera i praktiken. Till exempel gör eleverna en ny plan eller går och kontrollerar och möjligen förnyar ett existerande kameraövervakningssystems funktionalitet.
Har du gjort en utomlandsperiod?
Jag fick en chans i slutet av läsåret att gå i internationellt utbyte till Slovenien. Jag reser i slutet av maj och är där för tre veckor för att bekanta mig med läroanstaltens verksamhet och den lokala kulturen.
Hur ser dina framtidsplaner ut?
Efter skolan tänker jag göra armen, hoppeligen som fallskärmsjägare, och efter det är planen att agera som fredsbevarare i ett år. Jag har en ganska bred skala av potentiella fortsatta studier som alternativ just nu, bland annat inom första hjälpen, läkare, brandkår eller polis och brottsutredare. Just nu verkar det dock som att mitt framtida yrke ligger inom säkerhetsbranschen.
Vid sidan av mitt kommande yrke har jag tillsammans med en kompis funderat på att grunda ett litet företag inom restaurangbranschen, men det projektet är ännu på planeringsstadiet. Att arbeta utomlands är också något som jag hoppas är möjligt i framtiden.
Text och bild: Oulun seudun ammattiopisto OSAOz

Hur valde du din bransch? Vilka faktorer påverkade beslutet?

Jag valde säkerhetsbranschen, eftersom jag länge funderat på att söka till polisskolan efter att jag gjort klart andra stadiets utbildning. När jag fick höra om denna skola av min studiehandledare verkade det vara ett utmärkt alternativ för att ge en grund för säkerhetsbranschen och polisskolan. Mitt andra alternativ var gymnasiet, men eftersom jag studera på ett mera praktiskt sätt beslöt jag mig att söka hit. Eftersom jag haft stark skolframgång ville jag även fortsätta med de ”allmänbildande” studierna, så jag beslöt mig för att avlägga en dubbelexamen vid sidan av yrkesutbildningsstudierna. På detta sätt tror jag att jag har ännu starkare utgångspunkter med tanke på de fortsatta studierna, även ifall mina planer angående mitt framtida yrkesval ändras.

Har studerandet motsvarat dina förväntningar eller har det kommit överraskningar?

Före jag kom till skolan, tänkte jag att studierna skulle innehålla mycket motion och praktiska studier. Mängden teoretiska studier kom som en överraskning, men å andra sidan har teoretiska studierna aldrig varit ett problem. Jag tänkte att det är viktigt att ha en andra stadiets utbildning, och att det är en bra grund till mina fortsatta studier.

Hur sen en typisk arbetsdag ut?

En typisk studiedag börjar 8.30 på morgonen och tar slut runt två på eftermiddagen. Studierna genomförs generellt som självstudier. I skolan har varje elev en dator vid vilken de arbetar, söker information och gör uppgifter i sin egen takt. Lärarna går runt och hjälper alltid när det behövs, ibland tittar vi på någon större uppgift tillsammans i grupp.

Varje grupp har i genomsnitt två timmar motion per vecka, då man kommer loss från datorn och får friska upp tankarna. Motionslektionernas innehåll varierar beroende på elevernas önskemål. Under gymnasieperioden räcker mina dagar alltid till ca. fem på eftermiddagen, men det är inte ett problem när man är motiverad. Jag avlägger fyra ämnen i gymnasiet men planerar på att plocka ett ämne till före jag skriver studenten.

Myndighetsmodulens undervisning påverkar i en viss mån mina gymnasiestudier, eftersom lektionerna har närvaroplikt. Då deltar jag mera på aftongymnasiets lektioner.

Vad har du lärt förutom det som relaterar till din egen bransch?

Det första jag kommer på är att man inte får saker lättvindigt, utan att man verkligen måste jobba och offra för sina drömmar och mål. Jag har fått höra att jag drömmer för stort, men sådana kommentarer har bara motiverat mig mera och gett mig viljan att jobba hårdare för att göra mina drömmar verkliga.

I hurudana arbetsplatser har du genomfört din inlärning i arbetet?

Jag har inte gjort någon egentlig inlärning i arbetet eller visningar, men i vissa uppgifter hör det att man genomför någon praktisk aspekt som genomförs i någon riktig miljö som i en butik eller en skola. Idén är att eleverna får se det de studerat i teorin fungera i praktiken. Till exempel gör eleverna en ny plan eller går och kontrollerar och möjligen förnyar ett existerande kameraövervakningssystems funktionalitet.

Har du gjort en utomlandsperiod?

Jag fick en chans i slutet av läsåret att gå i internationellt utbyte till Slovenien. Jag reser i slutet av maj och är där för tre veckor för att bekanta mig med läroanstaltens verksamhet och den lokala kulturen.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Efter skolan tänker jag göra armen, hoppeligen som fallskärmsjägare, och efter det är planen att agera som fredsbevarare i ett år. Jag har en ganska bred skala av potentiella fortsatta studier som alternativ just nu, bland annat inom första hjälpen, läkare, brandkår eller polis och brottsutredare. Just nu verkar det dock som att mitt framtida yrke ligger inom säkerhetsbranschen.

Vid sidan av mitt kommande yrke har jag tillsammans med en kompis funderat på att grunda ett litet företag inom restaurangbranschen, men det projektet är ännu på planeringsstadiet. Att arbeta utomlands är också något som jag hoppas är möjligt i framtiden.

Text och bild: Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Övrig information

 

Grundexamen inom säkerhetsbranschen
Det allt mer komplexa samhället och skadliga miljöfaktorer ökar behovet av mångsidig service inom säkerhetsbranschen. Den privata säkerhetsbranschen omfattar bevakning, privatdetektivverksamhet, säkerhetsverksamhet på entreprenad, strukturell säkerhet, låssmedsservice och tekniska övervakningssystem, säkerhetskonsultering, informationssäkerhet och relaterad utbildning. Examen ger grundläggande färdigheter för arbete med olika uppgifter inom säkerhetsbranschen.

SÄKERHETSVAKT

Läs mera om undervisningen inom säkerhetsbranschen!

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6