Patrik blev intresserad av turistbranschen

Patrik Tanner studerar turistbranschens grundutbildning hos Omnia i Esbo. Studierna förbereder till att arbeta i försäljnings- och rådgivningsuppdrag i branschens företag. Det var ett naturligt val för Patrik att välja ett yrke som anknyter till resande.

–– Jag har rest mycket. Därifrån kom intresset för turistbranschen. Min syster är också i den här branschen och av henne hörde jag om den här utbildningen. Det verkade direkt som en passande grej för mig. Förutom den yrkesmässiga grundexamen studerar jag för studentexamen. I studierna har det funnits många praktiska saker, som produktifiering av tjänster och marknadsföringskommunikation, kundservice och användning av reserveringssystem.

Patrik tycker om studiernas mångsidighet. Han har också gått med i yrkesinstitutets övriga verksamhet. Hos Omnia uppmuntrar man elever och stöder dem att aktivt delta i nya projekt.

–– Jag är tutor och ordförande för elevrådet. Jag fått en extra kick till studierna av dem. I vår skola har vi en stark sammanhållning, som jag för min del kan förbättra genom att vara med i skolans sidoverksamhet.

Av lärandet på arbetsplatsen har Patrik fått värdefull arbetserfarenhet. Han tycker sig ha lärt sig bäst på arbetsplatsen. Patrik har genomfört två perioder av inlärning i arbetet på hotell och en på flygplatsen.

–– Studerandet i läroanstalten var förberett mig bra för arbetslivet, men färdigheter som man behöver i arbetet kan man utveckla i praktiken. I arbetet har jag utvecklat mina sociala färdigheter betydligt, som är mycket viktiga i den här branschen. Och i arbetet har jag blivit bekant med turistbranschens rutiner och system.

–– Jag bestämde mig av många anledningar att avlägga två examen. Det är allmänbildande och genom att studera gymnasieämnen lär man sig många nyttiga saker.

Patrik uppmuntrar alla som är intresserade av resande att bekanta sig med branschens studier.

–– Turistbranschens examen passar sociala, flexibla, modiga och initiativrika elever. När man studerar kundtjänstarbete blir man också av med blygheten, det lönar sig att modigt prova på olika saker, poängterar Patrik.

Patrik har också funderat på fortsättningsstudier.

–– Jag vill efter att jag blir färdig utbilda mig till flygare. Turistbranschens studier kändes som ett bra första steg mot den här drömmen.

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6