Flygplansmekanik

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

Övrig information

 

Grundexamen i flygplansmekanik
Examen ger behörighet att utföra service, ändringar och reparationer på luftfarkoster. Branschen och examen är internationella. För att arbeta inom branschen krävs det att man är noggrann, kan följa instruktioner exakt, har goda språkkunskaper och en bred teknisk kompetens. Arbetet består av dagliga granskningar (linjeservice), felraparationer samt byten och reparationer av aggregat. Beroende på certifikat kan arbetet fokuse-ra på konstruktioner, motorer, system och el- och flygelektronikaggregat. Indelningen är densamma för flygplans- och helikopterservice. Efter avlagd grundexamen kan man söka sig till arbetsgivare inom luftfarten.

FLYGPLANSMEKANIKER
- Kompetensområdet för flygplansmekanik

FLYGTEKNIKMONTÖR
- Kompetensområdet för flygteknik

Läs mera om undervisningen i flygplansmekanik!

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6