Lantbruksbranschen

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

Övrig information

 

Grundexamen inom lantbruksbranschen
Lantbruk innebär produktion och förädling av råvaror från naturen. Inom branschen bedriver man växt- och husdjursproduktion, landsbygdsturism, maskinentreprenad, vidareförädling av lantbruksprodukter och miljövård samt ger service åt fritidsbosatta. Även pälsnäring och fodertillverkning tillhör branschen. Yrkena består av landsbygdsföretagare, lantbrukare, avlösare, säljare av lantbrukstillbehör, landsbygdsturismföretagare, djurskötare och vidareförädlare av lantbruksprodukter. Även pälsdjursuppfödningen erbjuder arbete åt sakkunniga inom branschen. Ett växande delområde är maskinentreprenad och underentreprenad.

DJURSKÖTARE
- Kompetensområdet för djurskötsel

LANDSBYGDSFÖRETAGARE
- Kompetensområdet för lantbruk
- Kompetensområdet för lantsbruksteknologi

PÄLSDJURSUPPFÖDARE
- Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

Läs mera om undervisningen inom lantbruksbranschen!

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6