Maskin- och produktionsteknik

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

Föregående 1 2 Nästa

Övrig information

 

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
Industrin inom maskin- och produktionsteknik har en central ställning i Finlands nationalekonomi och utrikeshandel. Branschen har en hög sysselsättningsgrad och över hälften av produktionen går till export. Till de yrkesmässiga grundfärdigheterna hör att känna till maskiners och ap   paraters funktion och uppbyggnad, kunna använda arbetsredskap och arbetsmaskiner samt kunna läsa arbetsritningar och kopplingsscheman. Inom branschen krävs att man har kunskaper i olika tillverkningstekniker, behärskar installations-, automations- och monteringsarbeten samt kan använda och underhålla maskiner.

MASKINAUTOMATIONSMONTÖR
- Kompetensområdet för installation och automation

MASKINMONTÖR
- Kompetensområdet för installation och automation

PLAST- OCH GUMMIPRODUKTTILVERKARE
- Kompetensområdet för produktionsteknik

PLÅTSLAGARE-SVETSARE
- Kompetensområdet för produktionsteknik

VERKSTADSMEKANIKER
- Kompetensområdet för produktionsteknik

Läs mera om undervisningen inom maskin- och produktionsteknik!

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6