Mediebranschen och visuell framställning

På mittyrke.fi kan du kika in i studerandes och yrkesproffsens vardag. Olika yrkesrepresentanter berättar om sina egna val och karriärvägar. Fundera; vilket yrke skulle passa på sidan!

Övrig information

 

Grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning

Den som har avlagt grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning kan arbeta inom offentlig sektor, på företag, åt andra mediesammanslutningar eller -aktörer och som egenföretagare eller självständig yrkesutövare. Hen kan utveckla sitt yrkeskunnande och sina arbetsprestationer och i en föränderlig arbetssituation anamma nya kunskaper och färdigheter. Hen arbetar i olika uppgifter inom medie-branschen och visuell framställning.

UTÖVARE AV MEDIETJÄNSTER
- Kompetensområdet för audiovisuell kommunikation
- Kompetensområdet för grafisk kommunikation
- Kompetensområdet för publikationsproduktion

UTÖVARE AV VISUELL FRAMSTÄLLNING
- Kompetensområdet för visuell framställning

Läs mera om undervisningen inom mediebranschen och visuell framställning!

 
 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Respons: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Realisering: Skills Finland & Base C6