Tutkinnot A-Ö

 

Ammatillisia perustutkintoja on 52 ja niiden sisällä yli 100 koulutusohjelmaa. Eri koulutusohjelmien opiskelijat voivat siis tähdätä samaan perustutkintoon. Heille karttuu osittain samanlaista, osittain toisistaan poikkeavaa ammattiosaamista.

Alle on luokiteltu tutkinnoittain näillä nettisivuilla julkaistuja linkkejä ja artikkeleita. Ne ovat esimerkkejä siitä, millaisia ammatillisia tutkintoja on olemassa, ja millaisiin työtehtäviin eri tutkinnot voivat johdattaa.

 

© Opetus- ja kulttuuriministeriö

Palaute: ammattiosaaja@skillsfinland.fi

Toteutus: Skills Finland & julkaisujärjestelmä Base C6