Aikuisille

Myös aikuisena voi olla tarvetta päivittää ammatillista osaamista tai opiskella kokonaan uusi ammatti.

Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ammatilliset tutkinnot tarjoavat opiskelijalle laajan valikoiman ammatillista osaamista joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Aina ei ole tarpeen suorittaa koko tutkintoa, vaan osaamista voi täydentää suorittamalla yksittäisen tutkinnon osan tai osia. Osaamista voi hankkia oppilaitoksessa opiskelun ohella monin tavoin, esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa tai opiskelemalla koulutussopimuksella tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Koulutukseen hakeminen

Aikuisopiskelijat hakevat koulutukseen jatkuvassa haussa. Koulutuksen järjestäjät määrittävät koulutusten valintaperusteet, hakuajat sekä hakumenettelyn. Hakija ottaa yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään, jolta saa tarkempia tietoja opintoihin hakemisesta.

Opintojen suunnittelu

Opiskelija pohtii yhdessä koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa, mikä olisi paras opiskelumuoto. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Siinä otetaan huomioon opiskelijan aikaisemman koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuksen kautta saadut tiedot ja taidot.

Koulutuksen järjestäjän edustaja selvittää ja tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen. Tästä tunnustetaan se osa, joka vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Tutkinnon osan suorittaminen

Kun aikuisopiskelija haluaa suorittaa vain tutkinnon osan, hakumenettely on samanlainen kuin koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävien opintojenkin kohdalla. Ammattitaitoa täydentäviä, syventäviä ja laajentavia tutkinnon osia on tarjolla runsaasti. Niiden suorittaminen on tehty opiskelijalle joustavaksi. Jatkuvan haun ansiosta mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja uuden ammatin hankkimiseen on tarjolla ympäri vuoden.

Katso listaus ammattitutkinnoista tästä.

Katso listaus erikoisammattitutkinnoista tästä.

Tutustu Ammattiosaajan uratarinat-sivulla aikuisten ja alanvaihtajien tarinoihin. Tarinat saat näkyviin valitsemalla vasemmanpuoleisesta valikosta ”Aikuiset ja alanvaihtajat”.