Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan perustutkinnon suorittanut työskentelee turvallisesti erilaisissa kaivosalan toimintaympäristöissä. Hän huomioi eri sidosryhmien tehtävät omassa työssään sekä hahmottaa omat tehtävänsä osana suurempia kokonaisuuksia. Tutkinnon suorittanut tuntee prosessien asettamat vaatimukset. Hän osaa ottaa erityisesti huomioon työturvallisuuden, ympäristöasiat sekä kestävän kehityksen.

Tutustu tästä tähän tutkintoon liittyviin ammatteihin!

Katso tästä kaikki tutkinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne