Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinnosta valmistunut ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja. Liikuntaneuvoja edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä ohjaa ihmisiä liikunnalliseen, terveyttä edistävään ja ylläpitävään elämäntapaan.

Katso tästä kaikki tutkinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne