Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään oman työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy omassa työssään ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät ja odotukset.

Hän osaa myös suunnitella ja aikatauluttaa työnsä asiakirjojen, suunnitelmien ja piirustusten pohjalta. Maanmittausalan ammattilainen osaa esitellä ja arvioida omaa työtään sekä laatia tarvittavia tulosteita ja raportteja.

Tutustu tästä tähän tutkintoon liittyviin ammatteihin!

Katso tästä kaikki tutkinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne