Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti musiikkialan työtehtävissä ja esiintymistilanteissa. Hän tuntee musiikkialan toimintaympäristön ja käyttää musiikkialan osaamistaan sujuvasti erilaisissa työtilanteissa. Musiikkialan perustutkinnon suorittanut pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen.

Lisäksi musiikin, musiikkiteknologian tai pianonvirityksen osaamisalan suorittaneella on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito suorittamallaan tutkinnon osaamisalalla. Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Musiikkialan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet ammattialansa eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin.

Katso tästä kaikki tutkinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne