Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvallisuusohjeiden mukaisesti. Lisäksi hän osaa käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa, valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja ja tehdä käyttäjäkunnossapitoa.

Katso tästä kaikki tutkinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne