Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani

Artesaani työskentelee suuntautumisensa mukaan valmistus-, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä pienyrityksissä, palvelutehtävissä alan liikkeissä, teollisuusyrityksissä sekä neuvontajärjestöissä.

Jalometallialan osaamisalan suorittanut artesaani valmistaa ja korjaa jalometallialan tuotteita tai tekee jalometallialan kaiverrustöitä.

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan suorittanut artesaani voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa sekä asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Metallisepän osaamisalan suorittanut artesaani valmistaa ja korjaa alan tuotteita.

Puusepänalan osaamisalan suorittanut artesaani valmistaa ja korjaa puualan tuotteita.

Restaurointialan osaamisalan suorittanut artesaani osaa dokumentoida ja restauroida kohteita yhteistyössä muiden alan työntekijöiden kanssa.

Saamenkäsityön osaamisalan suorittanut artesaani osaa hankkia ja esikäsitellä saamenkäsityöalan materiaaleja luonnon luontaisen kiertokulun sekä lupakäytäntöjen mukaisesti, kulttuuritietoa hyödyntäen. Hän osaa suunnitella ja valmistaa saamenkäsityöalan tuotteita, suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän käyttää työskentelyssään saamenkielistä ammattisanastoa.

Sisustusalan osaamisalan suorittanut artesaani osaa suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia asiakkaille.

Soitinrakentamisen osaamisalan suorittanut artesaani työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Tuotteen valmistuksen osaamisalan suorittanut artesaani voi toimia monipuolisesti eri taideteollisuusalan työtehtävissä ja ammattialoilla, perinteisissä tai aivan uudenlaisissa tehtävissä. Esimerkiksi visualistit, lasinpuhaltajat, 3D tulostajat, messurakentajat voivat osoittaa osaamisensa tällä osaamisalalla.

Verhoilualan osaamisalan suorittanut artesaani osaa verhoilla huonekaluja. Hän voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä verhoomossa tai teollisessa tuotannossa. Työ voi olla huonekalujen verhoilua, ohjaustoimintaa tai myyntityötä.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit