Ajoneuvoalan perustutkinto

Huoltomyyjä

Ajoneuvoalan perustutkinnon, myynnin osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävässä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa toimia myynti ja asiakaspalvelutehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä hän ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen ja myynnin toteuttajana.

Tutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit