Kaivosalan perustutkinto

Kaivostyöntekijä

Kaivostyön osaamisalan suorittanut kaivostyöntekijä osaa toimia ja työskennellä turvallisesti kaivosalalla. Työtehtävät voivat liittyä louhintaporaukseen, louheen käsittelyyn ja kuljetukseen, kaivoksen varustelutöihin, kaivoskoneiden kunnossapitoon, panostustyötehtäviin, kaivoksen lujitustöihin, kaivosmittaukseen tai näytekairaukseen.
Alalla työskennellään kaivoksissa ja rikastamoissa eri kaivosyhtiöiden ja aliurakoitsijoiden palveluksessa.

Alla olevien haastattelujen ja videoiden kautta pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Haastattelut ovat vain makupaloja ja poimintoja – erilaisia uratarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin.

KaivostyöntekijäKaivosalan perustutkinto

Kolmannen polven kaivostyöntekijä

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit