Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä.

Suun hoidon osaamisalan suorittanut osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä.

Vammaistyön osaamisalan suorittanut osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit