Puuteollisuuden perustutkinto

Levyprosessinhoitaja

Puulevyteollisuuden osaamisalan suorittanut levyprosessinhoitaja voi toimia puulevyteollisuuden erilaisissa puulevyteollisuuden valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävissä esimerkiksi vanerin- tai lastulevyn valmistusprosessin eri työvaiheissa.
Hän osaa työskennellä turvallisesti tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit