Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut metsäkoneenkuljettaja voi erikoistua koneelliseen puutavaran valmistamiseen, puutavaran lähikuljetukseen, koneellisiin maanmuokkaus- ja metsänhoitotöihin tai puutavaran autokuljetukseen. Hän tuntee metsäsertifioinnin asettamat vaatimukset metsien käsittelylle sekä osaa toimia kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Metsäkoneenkuljettaja osaa paikantaa ja rajata leimikon sekä hakkuualueen paikkatietojärjestelmää ja työmaakarttoja hyväksikäyttäen.

Alla olevien haastattelujen ja videoiden kautta pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Haastattelut ovat vain makupaloja ja poimintoja – erilaisia uratarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin.

MetsäkoneenkuljettajaMetsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljettajalla on vapaa ja vastuullinen työ

MetsäkoneenkuljettajaMetsäalan perustutkinto

Maisemakonttorina metsä

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit