Musiikkialan perustutkinto

Musiikkiteknologi

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä osaamisalansa mukaisissa tehtävissä, kuten orkestereissa, yhtyeissä, soittokunnissa, seurakunnissa, musiikkioppilaitoksissa, ohjelmatoimistojen palveluksessa, yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Musiikkiteknologian osaamisalan suorittanut osaa käyttää äänentoistolaitteita ja tehtävään soveltuvia työtapoja. Hän osaa toimia äänentoistotilanteissa, käyttää ohjelmistoja työtehtävän mukaisesti ja noudattaa työssään musiikin estetiikkaa ja käytäntöjä. Hän osaa myös äänittää musiikkia ja toimia äänitystehtävissä sekä viimeistellä tallenteet ja esitellä niitä kohderyhmille samalla markkinoiden omaa osaamistaan. Lisäksi hän tuntee musiikin eri tyylilajeja, rakenteita ja osaa hyödyntää musiikillista ja musiikkiteknologista osaamistaan ilmaisussaan.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit