Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.
Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Alla olevien haastattelujen ja videoiden kautta pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Haastattelut ovat vain makupaloja ja poimintoja – erilaisia uratarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin.

Perustason ensihoitajaSosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Perustason ensihoitaja työskentelee monenlaisissa ympäristöissä

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit