Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.
Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit