Puuteollisuuden perustutkinto

Sahaprosessinhoitaja

Sahateollisuuden osaamisalan suorittanut sahaprosessinhoitaja voi toimia sahateollisuuden erilaisissa valmistus- tai jalostusprosessin tehtävässä esimerkiksi sahalaitoksen tai sahatuotteiden jatkojalostuksen työvaiheissa. Hän tarvitsee työssään hyvän kokonaisnäkemyksen sahatavaran tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta sekä osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit