Ajoneuvoalan perustutkinto

Varaosamyyjä

Ajoneuvoalan perustutkinnon, myynnin osaamisalan suorittaneella on ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävässä edellytettävä perusosaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa toimia myynti ja asiakaspalvelutehtävissä ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä hän ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan asiakaslähtöisten palvelujen ja myynnin toteuttajana.

Tutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä.

Alla olevien haastattelujen ja videoiden kautta pääset kurkistamaan opiskelijoiden ja ammattilaisten arkeen. Haastattelut ovat vain makupaloja ja poimintoja – erilaisia uratarinoita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin.

VaraosamyyjäAjoneuvoalan perustutkinto

Varaosamyyjältä vaaditaan tiedonjanoa

D -kirjaimella alkavat ammatit

I -kirjaimella alkavat ammatit

N -kirjaimella alkavat ammatit

O -kirjaimella alkavat ammatit

R -kirjaimella alkavat ammatit