Oppivelvollisuus laajenee

Syksystä 2021 alkaen oppivelvollisuus ei enää pääty ysiluokkaan, vaan maksuttomia toisen asteen opintoja pääsee jatkamaan ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai muussa oppivelvollisuuskoulutuksessa.

Opetuksen ja ruokailun lisäksi, jatkossa maksuttomia ovat myös oppikirjat, yli seitsemän kilometriä pitkät koulumatkat sekä opetuksessa tarvittavat työvälineet. Oppivelvollisuus kestää siihen asti, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Sen tavoitteena on, että jokainen Suomessa asuva nuori suorittaisi myös toisen asteen tutkinnon

Mitä hakeutumisvelvoite tarkoittaa?

Jokaisen perusopetuksen päättävän on haettava kevään yhteishaussa, tai jatkuvissa hauissa jatkokoulutukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa kymppiluokkaa, valmentavaa koulutusta, ammatillista koulutusta, lukiota tai muuta oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaa koulutusta.

Hakeutumisvelvoite jatkuu, kunnes opiskelupaikka on vahvistettu ja opinnot on aloitettu.

Miksi oppivelvollisuus laajenee?

Jokaiselle nuorelle halutaan taata toisen asteen koulutus, sillä tulevaisuuden työelämässä se on entistä tärkeämpää. Nuorten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi, oppivelvollisuus parantaa myös koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä edistää nuorten hyvinvointia.

Lisätietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta löydät osoitteista:

• minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen

• oph.fi/oppivelvollisuus

Tietoa hakeutumisesta saat osoitteesta: opintopolku.fi. Vinkkejä ja neuvoja voit kysyä esimerkiksi koulun opinto-ohjaajalta!