Perustutkinnot

Ammatillisessa perustutkinnos­sa opiskelet ammatillisia taitoja ja hankit osaamista valitsemaa­si ammattiin. Ammatillisia perustutkintoja on 42 ja niiden sisällä yli 100 osaamisalaa. Eri koulutusohjelmien opiskelijat voivat siis tähdätä samaan perustutkintoon. Heille karttuu osittain samanlaista, osittain toisistaan poikkeavaa ammattiosaamista.

Perustutkinnon laajuus ilmaistaan osaamispisteinä, joita on 180. Niistä 145 on ammatillisia tutkinnon osia ja yhteisiä tutkinnon osia on 35. Osa opinnoista suoritetaan työpaikalla, jolloin opiskelet oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Yhteisiä tutkinnon osia ovat muun muassa äidinkieleen, muihin kieliin, matematiikkaan, työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen sekä kestävään kehitykseen liittyvät opinnot. Ammatillisia tutkinnon osia ovat alasta ja tutkinnosta riippuen vaikkapa palkanlaskenta, sairaanhoitotyössä toiminen, kampaajapalvelut, tapetointi sekä metsäkoneen huolto ja korjaus.

Opiskelu ei ole vain luokassa istumista vaan opiskeluympäristöt vaihtelevat eli voit opiskella esimerkiksi työpaikoilla, oppilaitoksessa ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Suorittaessasi ammatillista perustutkintoa opiskelet juuri niitä asioita, joita tarvitset.

Tätä varten laadit opintojen alussa yhdessä opettajasi kanssa suunnitelman, joka on viralliselta nimeltään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan aiemmin, esimerkiksi kesätöiden tai harrastusten kautta, hankittu osaaminen sekä se, millaista opetusta, ohjausta ja tukea tarvitset.

Kun aloitat ammatillisen koulutuksen ysiluokan jälkeen, suoritat yleensä koko tutkinnon. Myöhemmin, kun sinulla on jo ammatillinen tutkinto ja kun olet hankkinut työkokemusta ja koet tarvitsevasi lisäosaamista, voit hankkia sitä suorittamalla eri tutkintojen osia, ei välttämättä kokonaista tutkintoa.

Voit opiskella ja valmistua ammattiin omaan tahtiin. Kun suoritat ammatillisen perustutkinnon, on opiskeluaika usein 3 vuotta, jos sinulla ei ole aikaisempaa osaamista alalta.

Perustutkinnon jälkeen osaamista voi laajentaa myös suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Voit myös hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon jatkamaan opintoja.

Katso tästä kaikki tutkinnot

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne