I den yrkesinriktade utbildningen studerar du för livet och arbetslivet.

I den yrkesinriktade utbildningen studerar du för livet och arbetslivet. Mittyrke.fi ger dig chansen att ta en titt in i de studerandes och proffsens vardag. Representanter för olika yrken berättar om sina val och karriärvägar.

OBS! Finansieringen av Mittyrke.fi har upphört i slutet av 2022. Tjänsten underhålls fram till slutet av 2023, men inget nytt innehåll produceras. Observera alltså att ändringarna i grundexamina som kommer under 2023 inte syns på webbplatsen.

Fortsatta studier

Men lärandet tar inte slut när du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Du lär dig genom hela livet. En grundexamen öppnar jättemånga möjligheter att utveckla ditt kunnande och studera vidare.

Läs mera om fortsatta studier.

Elektroniska utbildningssidan

Tidningen Mitt Yrke utkommer inte längre i pappersformat. I fortsättningen betjänar den elektroniska
utbildningssidan.

Där presenteras alla utbildningsområden och examina.
På så sätt är det lätt att få en helhetsbild av yrkesutbildningen. Utbildningssidan kan skrivas ut om
man vill.

Läs elektroniska utbildningssidan här.

Nya Animationer

Se de nya animationerna som innehåller till exempel information om utbildningsalternativ efter grundskolan samt om hur studierna inom yrkesutbildningen ser ut i praktiken.

Se animationerna här.