I den yrkesinriktade utbildningen studerar du för livet och arbetslivet.

I den yrkesinriktade utbildningen studerar du för livet och arbetslivet. Mittyrke.fi ger dig chansen att ta en titt in i de studerandes och proffsens vardag. Representanter för olika yrken berättar om sina val och karriärvägar.

Fortsatta studier

Men lärandet tar inte slut när du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen. Du lär dig genom hela livet. En grundexamen öppnar jättemånga möjligheter att utveckla ditt kunnande och studera vidare.

Läs mera om fortsatta studier.

Tidningen Mitt yrke

En ny upplaga av Mitt yrke har kommit ut!

Läs tidningen här.

Läs den tillgängliga versionen av tidningen här.

Nya Animationer

Se de nya animationerna som innehåller till exempel information om utbildningsalternativ efter grundskolan samt om hur studierna inom yrkesutbildningen ser ut i praktiken.

Se animationerna här.