Grundexamen i affärsverksamhet

Den som avlagt examen har kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion, ekonomiförvaltning samt språkkunskaper. Hen arbetar i olika digitala miljöer och bildar nätverk professionellt. Hen har basfärdigheter i företagsamhet och färdigheter i uppgifter som teamledare. Den som avlagt examen har färdigheter att utveckla nya produkter och tjänster samt kundupplevelser.

Den studerande kan utgående från sina val få kunnande till exempel inom följande områden: kundservice, försäljning och servicedesign, bokföring, löneräkning, fakturering och att sköta reskontra, marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion och finansiella tjänster och hantering av kundrelationer.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)