Grundexamen i dans

Dansare som har avlagt grundexamen i dans kan uppföra verk som kräver kunnande i minst en dansteknik, och de har grundläggande färdigheter även i andra danstekniker och dansstilar. Dansare kan tolka dansens olika uttrycksformer och utveckling. De känner till den västerländska dansens historia och förstår dess kulturhistoriska och samhälleliga kopplingar. Dansare har även grundläggande kunskaper i musik.

Dansare har god samarbets- och interaktionsförmåga samt förmåga att fungera självständigt, kreativt och uppbyggande i olika konstnärliga och praktiska problemsituationer. De är samarbetsvilliga, flexibla, pålitliga och initiativrika, och de kan verka i mångkulturella och internationella arbetsgrupper som består av yrkesverksamma från olika branscher.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena