Grundexamen i fiskeri

De som arbetar inom fiskerinäringen driver egna företag inom fiske, fiskförädling, vattenbruk, fiskhandel eller fisketurism eller är anställda i företag inom dessa branscher. Företagsverksamheten får stöd och information från fiskeriforskningen, olika organisationer inom fiskeribranschen och fiskevården. Även marknadsföringen och försäljningen av fiskeredskap och fisketillbehör har nära anknytning till företagsverksamheten inom fiskerinäringen.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena