Grundexamen i flygplansmekanik

Examen ger färdigheter i uppgifter med service, ändring och reparation av luftfarkoster. Det är fråga om en internationell bransch och examen som förutsätter att den yrkesutbildade är noggrann, absolut följer anvisningarna samt har ett omfattande tekniskt kunnande.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)