Grundexamen i husteknik

De som avlagt grundexamen i husteknik arbetar som anställda i företag som utför VVS-entreprenader på byggplatser för nybyggen och för renovering. De monterar exempelvis rörledningar, varmvattenberedare, wc-stolar, vattenkranar och avloppssystem samt värmeledningar, värmepannor, oljebrännare och luftkonditioneringsapparater. Arbete finns även inom underhåll av fastigheter, byggnadsproduktindustrin (t.ex. elementindustrin) samt som anställda i kommunala vatten-, avlopps- och energiverk.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)