Grundexamen i idrott

Den som avlagt grundexamen i idrott leder idrottsverksamhet för grupper i olika åldrar, gör upp personliga träningsprogram som främjar den fysiska funktionsförmågan och hälsan samt planerar och leder idrottsprojekt. Idrottsledaren främjar människans välbefinnande, hälsa funktions- och arbetsförmåga på ett övergripande sätt och hjälper människor att hitta en fysiskt aktiv och hälsofrämjande livsstil.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)