Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Den som avlagt grundexamen i informations- och kommunikationsteknik har den yrkesskicklighet som krävs för arbetsuppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Hen kan arbeta på ett samarbetsvilligt sätt i en informations- och kommunikationsteknisk miljö. Den som avlagt examen kan använda branschterminologi, ta reda på kundens behov och skapa kundinriktade lösningar i samband med uppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Hen säkerställer att slutresultat motsvarar de krav som ställts på arbetet.

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena