Grundexamen i logistik

Logistikbranschen innefattar här biltransporter och lagring samt logistiska tjänster på flygplatser. Den sakkunnige inom transportbranschen transporterar människor och gods och kör fordon från en plats till en annan på ett effektivt och säkert sätt och betjänar kunderna så bra som möjligt. De som arbetar inom lagerbranschen hanterar och flyttar olika slags varor till lager och därifrån vidare till konsumenterna. De som arbetar i funktioner vid flygfältsservice underhåller byggnader på flygfältet samt flygplatsen och hanterar frakt. Det är en internationell bransch och den förutsätter att sakkunniga har ett brett kunnande och förmåga att utvecklas. Dessutom förutsätts det att de som arbetar inom branschen har förmåga att hantera olika slags bilar, arbetsmaskiner och anordningar, att de har informationstekniska färdigheter samt språkkunskaper.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)