Grundexamen i musik

Den som avlagt grundexamen i musik kan uppträda och arbeta självständigt med olika arbetsuppgifter inom musikbranschen. Hen känner musikbranschens verksamhetsmiljö och använder smidigt sitt kunnande inom musikbranschen i olika arbetssituationer. Den som avlagt grundexamen i musik strävar efter att uppnå hög kvalitet och estetik i sitt arbete.

Dessutom har den som avlagt kompetensområdet för musik, musikteknologi eller pianostämning mer specialiserat kunnande och sådan yrkesskicklighet som förutsätts i arbetslivet inom sitt eget kompetensområde. Den som avlagt examen har även kunskaper och färdigheter på specialområden utgående från de examendelar hen valt. Den som avlagt grundexamen i musik har omfattande grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom branschen samt för fortsatta studier.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)