Grundexamen i natur och miljö

Den som avlagt grundexamen i natur och miljö har ett brett kunnande inom natur- och miljöbranschen och ett mer specialiserat kunnande som naturinstruktör, framställare av naturprodukter, natur- och miljörådgivare, renskötare eller miljöskötare. Den som avlagt examen arbeta på ett hållbart sätt och sköta säkerheten.

Den som avlagt grundexamen i natur och miljö kan arbeta som anställd eller som företagare inom natur- och miljöbranschen i arbetsuppgifter med instruktion och rådgivning, framställning av naturprodukter, miljövård eller renskötsel.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)