Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Den som avlagt grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning uppnår en mångsidig kompetens som behövs i uppgifter inom handledning, pedagogik och kommunikation. I branschen behövs det goda färdigheter i interaktiv kommunikation och förmåga att beakta behoven av handledning hos personer med olika bakgrund och i olika åldrar. Ansvaret för dem som ska handledas och klienternas mentala och fysiska säkerhet betonas också i kompetenskraven inom branschen. Här arbetar man ofta som en del av en mångprofessionell grupp och/eller ett nätverk.

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)