Grundexamen i tandteknik

En tandlaborant kan agera jämlikt och ansvarsfullt i ett multiprofessionellt och multikulturellt arbetslag inom munhälsovården. De kan bland annat planera och utföra uppgifter som hänför sig till modellframställning och bettrehabilitering kundorienterat i ett multiprofessionellt nätverk. De kan enligt kraven framställa gipsmodeller, avtrycksskedar och schabloner samt apparater för bettrehabilitering och ersätta saknade tänder protetiskt, vilket inkluderar reparationer och förändringar. De kan också kundorienterat använda tandtekniska speciallösningar som behövs.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena

Databehandling och kommunikation (ICT)