Grundexamen i teknisk planering

En planeringsassistent som avlagt grundexamen i teknisk planering, samlar in och vidarebefordrar information för att genomföra planeringsprojekt. Hen använder och producerar byggnadsinformationsmodeller och planeringsdokument samt arbetar serviceinriktat, kvalitetsmedvetet, ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Hen arbetar beroende på sin inriktning inom byggnadsteknisk planering, inom industriplanering eller inom samhällsteknisk planering även i olika team inom globala verksamhetsmiljöer.

Bekanta dig med de relevanta yrken!

Se alla examina

Databehandling och kommunikation (ICT)

Handel, administration och juridik

De naturvetenskapliga områdena